Netcad World

5 Yılda En Değerli Yazılım Şirketi Olacağız

- Netcad için 2019 yılı nasıl geçti? Ne kadarlık bir büyümeye imza attınız?

Netcad için 2019 2018’e göre çok daha iyi geçti. Pazarın ve Türk Ekonomisinin çok ilerisinde bir büyüme ile kapattık yılı. Daha da önemlisi2019’un ilk yarısı yerel seçimler ve tekrarlanan İstanbul seçimleri nedeni ile çok sönük, ikinci yarısı ise inanılmaz geçti. Ciro ve karlılık olarak Netcad tarihinde rekor bir yıldı.

Yalnız gelir ve büyüme açısından değil, Müşteri memnuniyeti, yeni açılımlar, yeni iş modelleri gibi önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracak birçok konuda ciddi sonuçlar elde ettik. 2019 yılı bizim için Netcad 2.0’ıyarattığımız yıl olarak akıllarda kalacak. Netcad 2.0 = ‘Akıllı Şehirler için Akıllı Çözümler sağlayıcısı Netcad’ demek.

Yeni ‘Akıllı Şehirler için Akıllı Çözümler’ anlayışımızı oturttuk, Yurtdışına açıldık, ‘NETCAD Inovasyon Laboratuvarımızı (Netcad Innovation Labs) kurduk, yabancı rakiplerimizle ortak yaklaşımlar geliştirdik, pazarımızı büyüttük, yasa dışı kullanım ile ilgili çabalarımızı maksimize ettik, yeni ürün aileleri çıkarttık, IoT, Büyük Veri, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka konularını ürünlerimize entregre ettik. Kısaca yalnızca Coğrafi Bilgi ve Tasarım değil her türlü kurumda her türlü uygulamayı yapabilecek NETIGMA Ürün geliştirme platformumuzu ve paralel olarak da Netcad Dijital Evren (Netcad Digital Universe) Ürünlerimizi oluşturduk.

- 2020 yılında şirket olarak nasıl bir büyüme planınız var? Hangi iş alanlarınızda nasıl bir büyüme planınız bulunuyor?

Netcad için 2020 yine bir rekor yılı olacak. Netcad büyüme planlarını iki başlıkta yürütüyor. Verimlilik ve etkenlik. Verimliliği yaptığınız işi doğru yapmak, etkenliği ise doğru işi yapmak olarak tanımlayabiliriz. Yani Netcad 2020’deyaptığı mevcut işleri daha iyi yapmak kadar, yeni alanlara girmeye de odaklanacak.

Kısaca şu an piyasa payımız en fazla olan sektörlerdeki faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini ve deneyimini en önde tutan, teknolojik yenilikleri hemen ürünlerine yansıtan bir Netcad olmak amacındayız. Diğer taraftan da şu ana kadar girmediğimiz yeni alanlara girerek, gerek mevcut müşterilerimize yeni uygulamalar, gerekse yeni müşterilere yeni uygulamalar sunabilmek amacındayız.

Hedeflerimizi maddeler halinde sıralayacak olursak;

•          2020 için yasa dışı kullanımı bitirme amaçlı çeşitli müşteri dostu yaklaşımlar planlıyoruz.

•          2020'de Netcad ürün ve çözüm ailesini yatay ve dikey genişletmeyi hedefliyoruz.

•          KVKK konusunda çok hassas çalışıyoruz.

•          Madencilik Çözümümüzü Dünya’ya açıyoruz. 2019’da Dubai Mining Show’da Netpro ve NetproMine ürünümüze ilgi inanılmazdı. Azerbaycan, Körfez bölgesi ve Brezilya ‘dan da ciddi ilgi var.

•          İTÜ Arıkent’de Netcad İnovasyon Laboratuvarı’mızı (Netcad Innovation Labs) kurduk. Burada Türkiye’nin en iyi yazılım R&D ekibini kurduk. Amacımız patentler almak, henüz müşteri ihtiyacı olmayan ama gelecekte olacağını bildiğimiz yeni uygulamalar hazırlamak. Burada zamanın çok ötesinde ve dünya standartlarında çalışacak olan Netcad Dijital Evren (Netcad Digital Universe) ailesini yaratacağız.

- Şirket olarak bu yıl ajandanızda önem verdiğiniz konular neler? Hangi konulara odaklanıyorsunuz?

Biz 2020’de Akıllı Şehir kavramına odaklandık. Nedeni de çok basit aslında. Netcad’in, gerek 1989’da tüm paftalar üzerinde çizimlerle yapılan Şehir Bölge Plan’larını, sayısal hale getirerek, yani veri olarak bilgisayara kaydederek başlattığı ve bugüne gelene kadar yapageldiği gerçek ‘dijital transformasyon’u ve gerekse de bundan sonra yeni sektörlerde ve ülkelerde yapacağı tüm  ‘dijital transformasyon’ projelerini kapsayan bir şemsiye kavram olması.  

Biz, büyük veriyi analiz ediyoruz. İki tane ürün geliştirme programımız var. Bunlar Netigma ve Netcad Dijital Evren (Netcad DigitalUniverse). Açık kaynaklı uygulama geliştirme araçlarıyla tamamen IoT veya kamera bazlı olarak veriyi toplayıp bunu büyük veriyle disipline ediyoruz. Sonra yapay zekayla analiz edip bunun akıllı sonuçlarından oluşan bir sistem yaratıyoruz. Verinin sahibi biz değiliz, bunu kullanacak olan da biz değiliz, sadece aracıyız. Biz sadece verileri analiz edip trendleri ve sonuçları ortaya koyuyoruz. Ana odağımız artık bu konu.

- Uzun vadede 5 yıl içinde şirketinizi Türkiye’de nasıl konumluyorsunuz?

Netcad 5 yıl içinde Türkiye’nin en değerli yazılım şirketi olacak. Hedefimiz bu, yol planımız da hazır ve uyguluyoruz.

- Yurtdışında çalışmalarınız var mı?Yurtdışında büyüme planlarınız bulunuyor mu?

Evet 2020 aynı zamanda Netcad’in yurtdışı açılımı açısından bugüne kadar ki en önemli yıl olacak. Çünkü Netcad’in yurt dışı hedefi çok net. Entelektüel varlığımızın ulaşabildiğimiz tüm ülkelerde değerini bulabilmesi, önceden o ülkeleri çok iyi etüt ederek hareket etmesine bağlı. Biz bu incelemeyi yaptık ve hangi ürünlerimizin hangi ülkelerde karşılığı olduğunun yol haritasını çıkardık. Buna göre belediye uygulamaları, kamu yönetimine uygun uygulamalar ve madencilik uygulamalarını, Türki Cumhuriyetler, Rus Cumhuriyetleri , Körfez bölgesi, Kuzey ve Sahra-altı Afrika bölgelerinde pazarlamaya başladık.

Ayrıca bir başka alanımız da lokasyon bazlı simülasyon olacak. Yazılım sayesinde Türkiye’nin hemen hemen tüm arazi bilgilerine sahibiz ve lokasyon bazlı simülasyonun gerçek konumda yapılmasını destekleyen bir teknolojimiz var. Biz bu işi de geliştirmek, büyütmek istiyoruz. Şu an Dubai’de bir projemiz var. Brezilya’da da bekleyen bir proje isteği bulunuyor. Azerbaycan zaten kullanıyor, Slovenya’da da varız. Bunlar güzel gelişmeler.

Ayrıca Güney Afrika ve Uzakdoğu pazarlarına da açılım yapmayı planlıyoruz. Netcad’in 2022 sonunda gelirlerinin yarısına yakının yurt dışından gelmesini hedefliyoruz.

- 2020 için Türkiye pazarlarına ilişkin hedefleriniz neler?

Daha önce de belirttiğim gibi, Türkiye için iki yönlü hedefimiz var. Birincisi %80’lere varan Pazar payımız olan Yerel Yönetimler, Kamu Sektörü ve harita/plan ilintili özel sektörler de Netcad ürün ailesinin daha değişik pazara gidiş planları ile sunulması. İkincisi ise tüm sektörlerde akıllı dijital uygulamalar sunulması.  

- Bu yıl hangi alanlara yatırım yapacaksınız? Hangi alanlara toplam ne kadarlık yatırım planlıyorsunuz?

Bu sene daha önceki yıllardaki AR-GE yatırımlarımıza ek olarak iki yeni yatırım planımız var. Birincisi, dünyanın lider coğrafi bilgi sistemler yazılım markası ESRI’nin Türkiye’de Gold Partneri oluyoruz. Bu bizi rakip gören Pazar için bir yenilik. ESRI ve NETCAD rakip değil tam tersi birbirini tamamlayan iki yazılım şirketidir. İkincisi de İTÜ ARIKENT içinde NETCAD INOVASYON LABORATUARI’nı kuruyoruz. Burada %100 yerli ve milli NETCADDIGITAL UNIVERSE ürün ailesini yaratacak ve dünyaya pazarlayacağız.

- Sektörünüz Türkiye’de ne kadarlık bir büyüklüğe sahip? Bu yıl sektörünüzde ne kadarlık büyüme bekliyorsunuz?

Türkiye Yazılım Sektörü’nün tam olarak büyüklüğünü bilmek mümkün değil. Hem sektörel veri eksik, hem de devamlı değişkenlik gösteriyor.

- Eklemek istediğiniz bir konu olursa lütfen ekleyin.

Son olarak altını çizmek istediğim konu şudur: Türkiye’nin her yönden güçlenmesinin yolu YAZILIM’dan geçiyor. Eğer kaliteli ve genç eğitimli nüfusumuzu kullanarak Yazılım’ı kalkınmada öncelikli sektör yaparsak gerçekten bir dünya gücü olmak hayal değil.

Gördüğünüz gibi Netcad olarak biz bu hedef ile gerek dikey gerek yatay büyüme planlarını yaptık ve uygulamaya başladık. Her gün daha yaratıcı ve geleceğe yönelik Netcad haberlerini okuyacaksınız. Netcad Türkiye’nin dünyada en bilinen yazılım markası olacak. Bizi izlemeye devam edin.