Netcad World

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Planet Eğitimi

Netcad, İstanbul Büyükşehir Proje Uzmanı Sevgi Pektaş tarafında verilen eğitimde; yeni yazılım ara yüzleri, 2014 mekânsal planlama yapım yönetmeliğine uygun çizim tekinkileri, gelişmiş hesaplama araçları uygulamalı olarak gösterildi.

Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı birimlerinde yoğun olarak kullanılan Planet modülüne ilişkin eğitim verdi.