Netcad World

Türkiye'nin Coğrafi Verisi Türkiye İçin Tek Çatı Altında

CBS Sektöründe İz Bırakan Projelerden Olan TUCBS Entegrasyon Projesinde İkinci Faz Başladı.

Ülkemizin gelecek vizyonu dâhilinde “Yeni Ekonomi Programı” kapsamında bulunan ve Türkiye’nin 100 büyük projesi içinde yer alan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Entegrasyon Projesi ikinci fazı ile devam ediyor.

Akıllı şehirlerin oluşturulması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması ve teknoloji yardımıyla kentlerdeki mekân yönetiminin iyileştirilmesi kapsamının odak noktasında ulusal coğrafi bilgi sistemleri yer almaktadır. Bu kapsamda TUCBS altyapısının kurulması, kurum ve kuruluşların bu altyapıya entegrasyonunun sağlanması ve ulusal coğrafi bilgi hizmetlerinin yürütülmesi kritik öneme sahiptir. TUCBS Entegrasyon Projesi, akıllı şehirler altyapısının hazırlanması, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve coğrafi bilgi sistemleri alanında nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlamaktadır.

TUCBS Entegrasyon Projesi ile Kamu Kurumlarımız, Yerel Yönetimlerimiz, Su Kanalizasyon İdarelerimiz ve İl Özel İdarelerimiz tarafından üretilmekte olan paylaşıma esas coğrafi verilere, Ülkemizin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden, tek adresten ulaşılabilmesini sağlamak hedeflenmektedir. Böylece, ülkemizin coğrafi verilerinin erişilebilirliğinin artması, Kurumlarımızın ve Büyükşehir Belediyelerimizin daha etkin planlama yapabilmesi ve mükerrer yatırımların önüne geçilmesi sağlanacaktır.

2020-2021 yıllarını kapsayacak olan Entegrasyon Projesi kapsamında 20 Kamu Kurumu, 5 İl Özel İdaresi, 5 Belediye Başkanlığı ve 5 Su ve Kanalizasyon İdaresi yer almaktadır. Projeye yönelik çalışmalar Eylül ayı itibariyle başlamış bulunmaktadır. Kurumlardan gelen taleplere uygun olarak yerinde veya uzaktan (video-konferans yöntemi ile) olacak şekilde çalışmalara hız kesmeden devam edilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından sarf edilen yoğun emekler sayesinde proje süreci en yüksek düzeyde verim ile ilerlemektedir.

Tamamen Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen “yerli ve milli yazılımları” ile Ülkemize hizmet etmekten gurur duyan NETCAD Yazılım A.Ş projede taşıdığı sorumluluğun farkındadır.